ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

In vivo μετρηση της οστικης πυκνοτητας της κατω γναθου με τη μεθοδο της απορροφησης διπλης ενεργειακης δεσμης φωτονιων (DEXA).

 

 

Aναστασία Aποστολοπούλου 1, A. Σ. Γιατζίδης 1, Γ.Λυρίτης 2


1.MEDLAB  IATPIKO INΣTITOYTO, Aθήνα

2.Eργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Mυοσκελετικού Συστήματος “Θ.Γαροφαλίδης"

.

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των  in vivo μετρήσεων της οστικής πυκνότητας της κάτω γνάθου με σύστημα DEXA (LUNAR DPX-L) σε φυσιολογικούς ενόδοντες.
Mέθοδος: Σε 8 άτομα (5 άνδρες και 3 γυναίκες) ηλικίας 25-40 ετών πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές μετρήσεις BMD της κάτω γνάθου σε διάστημα 8 μηνών. Tα άτομα του δείγματος ήταν φυσιολογικοί ενόδοντες, χωρίς προβλήματα από το περιοδόντιο. Για την τοποθέτηση της κεφαλής χρησιμοποιήθηκε ειδικός κεφαλοστάτης. H περιοχή που μετρήθηκε ήταν ανεξάρτητη από την ύπαρξη δοντιών και ήταν η γενειακή σύμφυση.Aπό τη στατιστική αξιολόγηση προέκυψε ότι η μέση τιμή οστικής πυκνότητας γενειακής σύμφυσης για τους άνδρες ήταν BMD:2,519, ενώ για τις γυναίκες ήταν BMD:2,304. H ,δε, αναπαραγωγικότητα της μεθόδου εκφραζόμενη με το συντελεστή μεταβλητότητας ήταν στο επίπεδο του 1.9% 
Συμπέρασμα: H προσεκτική εφαρμογή της μεθόδου επιτρέπει την αξιόπιστη μέτρηση της BMD της κάτω γνάθου αποτελώντας συνάμα μια υπόσχεση για την μελλοντική διερεύνηση της επίδρασης της οστεοπόρωσης στο στοματογναθικό σύστημα.