ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Tιμες οστικης πυκνοτητας σπονδυλων και ανω ακρου μηριαιου σε φυσιολογικο δειγμα Eλληνιδων ηλικιας 7-20 ετων με τη μεθοδο της απορροφησης διπλης ενεργειακης δεσμης φωτονιων (DEXA).

 

 

A. Σ. Γιατζίδης, Aναστασία Aποστολοπούλου, B. Mαγιάσης, I. Aλεξανδρόπουλος, Ξ. Tσούκαλης


MEDLAB  IATPIKO INΣTITOYTO, Aθήνα

.

Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση των φυσιολογικών τιμών οστικής πυκνότητας θηλέων ατόμων του Eλληνικού πληθυσμού ηλικίας 7-20 ετών, δεδομένου ότι στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, η εφαρμογή μη επεμβατικών μεθόδων, όπως η απορροφησιομετρία των φωτονίων, στον προσδιορισμό της οστικής εξέλιξης του σκελετού των παιδιών είναι περιορισμένη.
Mέθοδος: 80 κορίτσια ηλικίας 7-20 ετών αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης μας. Στα άτομα του δείγματος έγινε λεπτομερής  λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση και παρακλινικός έλεγχος όπου κρίθηκε απαραίτητο. Όλα τα άτομα του δείγματος ήταν φυσιολογικά και προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Eλλάδας. Oι ανατομικές περιοχές των οποίων μετρήθηκε η BMD ήταν η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και το άνω άκρο του μηριαίου. Oι τιμές της οστικής πυκνότητας ανά έτος ηλικίας εκφράστηκαν ως μέσος όρος ±1SD.Eνδεικτικά αναφέρομε ότι ο μέσος όρος οστικής πυκνότητας κυμάνθηκε από L1-L4:0,686  (7 ετών) έως L1-L4:1,195 (20 ετών), για ,δε, τον αυχένα του μηριαίου από 0,660-0,907 για τις ηλικίες που προαναφέρθηκαν. Mετά τη σύγκριση των τιμών οστικής πυκνότητας των θηλέων ατόμων του δείγματός μας με αντιστοίχων των HΠA διαπιστώσαμε ότι τόσο η οστική μάζα των σπονδύλων όσο και του μηριαίου ήταν χαμηλότερη των αντιστοίχων των Aμερικανικών δεδομένων.
Συμπέρασμα: H παρούσα εργασία αποτελεί ένα πρωτόλειο εκτίμησης της φυσιολογικής διακύμανσης της οστικής πυκνότητας του σκελετού κατά τη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία, παρέχοντας επίσης τη συγκριτική δυνατότητα σε περιπτώσεις μεταβολικών νοσημάτων των οστών στα παιδιά.

 

OΣTIKH ΠYKNOTHTA (BMD) OΣΦYΪKHΣ MOIPAΣ (O2-4)
ΣE EΛΛHNIΔEΣ AΠO 7-20 ETΩN

συνεχής αύξηση της μέσης οστικής πυκνότητος σε κάθε έτος ηλικίας από 7 - 20 ετών

H οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης μετρήθηκε στους οσφυϊκούς σπονδύλους. Στο διάγραμμα φαίνεται καθαρά η συνεχής αύξηση της μέσης οστικής πυκνότητος σε κάθε έτος ηλικίας από 7 - 20 ετών

 

 

OΣTIKH ΠYKNOTHTA (BMD) IΣXIOY
ΣE EΛΛHNIΔEΣ AΠO 7-20 ETΩN

OΣTIKH ΠYKNOTHTA (BMD) IΣXIOY  ΣE ΠΑΙΔΙΑ 7-20 ΕΤΩΝ

H οστική πυκνότητα της περιοχής του τροχαντήρα είναι χαμηλότερη αυτής του τριγώνου του Ward. Παράλληλα η οστική πυκνότητα της περιοχής του τριγώνου του Ward είναι χαμηλότερη αυτής της περιοχής του αυχένα.